Get Adobe Flash player

วิชาความเป็นเลิศอาหารไทย ชั้นม.1 เมนูต้มยำไก่น้ำข้น

(16 ธ.ค.2562)

Cr.คุณครูนันท์นภัส กุลสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วิชาความเป็นเลิศอาหารไทย ม.5 (12 ธ.ค. 2562)

เมนูครองแครงแก้วน้ำกะทิ  

Cr.คุณครูนันท์นภัส  กุลสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วิชาความเป็นเลิศอาหารไทย 

ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ในวันที่ 11 ธนวาคม 2562 โดยคุณครูนันท์นภัส  กุลสุข

(เมนูน้ำพริกปลาร้าปลาแห้ง)

อ่านเพิ่มเติม...

วิชาความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ภาคเรียนที่ 2 / 2562 สอนโดยคุณครูนันท์นภัส  กุลสุข

อ่านเพิ่มเติม...