Get Adobe Flash player

08 

งานนาคำวิทยาอะคาเดมี 

ประกอบด้วย

 Kidchai     CharNon

Line

มีบทบาทและหน้าที่ 

          1.จัดทำแผนโครงการนาคำวิทยา อะคาเดมี

          2.ประกาศรับสมัครและทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาประจำปีการศึกษา

          3.จัดทำแผนการฝึกฝนและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลแก่นักกีฬา

          4.ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลในแต่ละวัน

          5.จัดทำเอกสารนักกีฬาเพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอลรายการต่างๆ

          6.ควบคุมและดูแลนักกีฬาขณะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอลรายการต่างๆ

          7.ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอลรายการต่างๆ

          8.ทำหน้าที่ประสานงานด้านกีฬากับหน่วยงานต่างๆ

          9.ดูแลและจัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล

          10.ดูแลและบำรุงรักษาสภาพสนามฟุตบอล/ฟุตซอล

          11.ดูแลความเรียบร้อยหอพักนักกีฬา

          12.ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักกีฬาทั้งในและนอกสนามแข่งขัน

          13.อำนวยความสะดวกในด้านเอกสารต่างๆของนักกีฬา

          14.ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักกีฬา

          15.จัดหาและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของหอพักนักกีฬา

          16.ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักกีฬา ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรณีป่วยหนัก

          17.ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักกีฬาระหว่างพักอาศัยในหอพัก

          18.ดูแลความเรียบร้อยด้านโภชนาการแก่นักกีฬา

          19.สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอลรายการต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา

          20.สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของชุมชน

LineButton