Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาทั้งชายและหญิง
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาทั้งชายและหญิง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ณ จังหวัดมุกดาหาร (ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 3 ธันวาคม 2566 )
ข้อมูล/ภาพ : คุณครูชานนท์ พลเสนา

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10