Get Adobe Flash player
นักกีฬาฟุตซอล ร.ร.นาคำวิทยา รับโอวาทจากคณะผู้บริหาร ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566   นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา นำคณะครู ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาฟุตซอล จากโรงเรียนนาคำวิทยา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าพบนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานีและนายพชร เกาสายะพันธ์ รองนายก อบจ.อุบลราชธานี ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะมีจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 10 จังหวัดส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
           โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวให้กำลังใจนักกีฬา ให้เล่นด้วยสปิริตของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้ประสบผลสำเร็จ นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
ข้อมูลจาก :: ***นักกีฬาฟุตซอล... - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | Facebook
 
 
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับโอวาท
1.นายประดิษฐ์  นันทะสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา
2.นายชานนท์ พลเสนา ผู้ฝึกสอนฟุตซอลชาย
3.นายกิจชัย ชิณโคตร  ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิง
4.นายโสรัตน์ กุลสุข ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิง
 
รายชื่อนักกีฬาฟุตซอลชาย
****************************
1)นายปรเมศวร์ สายหงษ์ ม.5/2
2)นายวรคุณ ปุญญา ม.5/2
3)นายทักษ์ดนัย คล้ายคลึง ม.5/2
4)นายพิชิตชัย สีผาด ม.5/2
5)นายทิศตะวัน สีมาโลฤทธิ์ ม.5/2
6)นายวรกันต์ แจ้งสว่าง ม.6/1
7)นายโชคอนันท์ วันใส ม.6/1
8)นายบุรินทร์ พันธ์ศรี ม.6/1
9)นายจีรณะ ภูจอมรัตน์ ม.6/2
10) นายธีรยุทธ สร้อยสิงห์ ม.6/2
 
รายชื่อนักกีฬา ทีมฟุตซอล หญิง 
1.น.ส.ศุภาวรรณ ลาประดิษฐ์ชั้น ม.5/1
2.น.ส.นัฐกานต์ พาชื่น.  ชั้น ม.5/1
3.น.ส.วรัญญา แสงเนตร. ชั้น ม.5/1
4.น.ส.กวิสรา พาชื่น.  ชั้น ม.6/1
5.น.ส.จีรธิดา จันสา.   ชั้น ม.6/2
6.น.ส.ปาริชาติ โคตรชมภู.ชั้น ม.4/1
7.น.ส.ศิริประภา นะที. ชั้น ม.4/1
8.น.ส.ศิริวรรณวิภา ศิริปี ชั้น ม.3/1
9.น.ส.มาติกา พิมพ์โคตร.ชั้น ม.3/2