Get Adobe Flash player

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

5 กรกฎาคม 2566 : นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ นางบัวพันธ์ กอดแก้ว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

01

02

030405

06