Get Adobe Flash player
         โรงเรียนนาคำวิทยา ในนามตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 38 "ศรีโคตรบูรณ์เกมส์" คัดเลือกตัวแทนภาค 3  สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
   - ฟุตซอลชาย ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม จาก 19 จังหวัด
   - ฟุตซอลหญิง รองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก 17 จังหวัด และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันในระดับประเทศ ระหว่าง 25มีค.-3เมย.2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์
         ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้ฝึกสอน คือ ครูกิจชัย ชิณโคตร ครูโสรัตน์ กูลสุขและครูชานนท์ พลเสนา ศิษย์เก่าที่มาเป็นสตาฟโค้ช คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาคำวิทยา สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านนายกกานต์ กัลป์ตินันท์ ครอบครัวของคณะโค้ชและผู้อำนวยการโรงเรียน และทุกกำลังใจที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงมา ณ โอกาสนี้  ความผิดพลาดเราจะนำไปพัฒนาเพื่อจะไปแข่งขันในระดับประเทศในนามจังหวัดอุบลราชธานีและในนาม 1 ใน 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 (....ผอ.ประดิษฐ์ นันทะสาร....)

01

02

03

04

001

002

003

004

005

006

007

008