Get Adobe Flash player
          นักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยาเข้ารับมอบโอวาทจาก นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนาคำวิทยาขอขอบคุณร้านโชคอำนวย และสหกรณ์การเกษตรร่วมใจ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้