Get Adobe Flash player
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
01
02
03
04
06
07
08