Get Adobe Flash player
นายประดิษฐ์  นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ริมแม่น้ำชี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

01
02
03
04
05
06
07
08