Get Adobe Flash player
พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร : 11 พฤศจิกายน 2563

 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10