Get Adobe Flash player
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนนาคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการอบรมตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาคำวิทยา โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน ร.ต.อ.ปิยะ โกศล รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน และ ด.ต.หญิงจารุวรรณ อุทธสิงห์ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยาเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11