Get Adobe Flash player
นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนนาคำวิทยา
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน

0102
03
04
05
06
07
0811 12
13 14
15 16

17
18
19