Get Adobe Flash player

วันที่ 20 ธันวาคม  2562  โรงเรียนนาคำวิทยาได้ดำเนินการสอบ pre o-net
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562

Cr.คุณครูพักตร์พิไล  ลิมปิทีปราการ

 45499
255911
255912
45500