Get Adobe Flash player

          วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ครูพรชัย  ทาลา ได้รับมอบหมายจาก นายณฐพงศ์  ม่วงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยาให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน

 

          โดยนักเรียนที่มาถึงโรงเรียน สามารถมารับประทานอาหารที่โรงอาหารได้ไม่เกินเวลา 08.00 น หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว ให้นักเรียนขึ้นชั้นเรียน  ห้ามซื้อหรือรับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน จนกระทั่งเวลา 11.30 - 13.00 น. นักเรียนถึงจะรับประทานอาหารได้อีกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบ ให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตาม

01
02
03
04
05