Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

           มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ มามากกว่า 50 ปี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยนักเรียนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.afsthailand.org

A2 POSTER2 1

A2 POSTER2 2