Get Adobe Flash player

วันที่ 20 ธันวาคม  2562  โรงเรียนนาคำวิทยาได้ดำเนินการสอบ pre o-net
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562

Cr.คุณครูพักตร์พิไล  ลิมปิทีปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

ติวโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูรุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ และติวโอเน็ตวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูพงษ์พิศ ราตรี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

174944
174945
220141
220142
220143