Get Adobe Flash player
 นายประดิษฐ์  นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้มอบหมายคุณครูธนพร  แก้วสุด และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนหรือเยาวชน ในการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา ป้องกันการถูกกระทำรุนแรงในเด็ก สตรี ผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

S 3588111
S 3588113
S 3588114
S 3588115
S 3588116
S 3588117
S 3588118