Get Adobe Flash player
ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานของลูกช้างป่านาคำ U18 ได้อันดับ 3 ฟุตบอล 7 คน “หนองสะโนจูเนียร์คัพ” 
โดยผู้ฝึกสอน คุณครูชานนท์ พลเสนา และคุณครูกิจชัย ชินโครต (20 พฤศจิกายน 2563)

02