Get Adobe Flash player

เนื่องในกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 2562

คุณครูรุ่งลาวรรณ  ครองยุติ  ได้ทำการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13