Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนาคำวิทยา ได้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ " #ชวนชม...ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

พร้อมกับจุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และ 4) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และโรงเรียนเครือข่ายดาราศาสตร์กว่า 410 แห่ง ทั่วประเทศ ...แล้วเจอกันนะครับ...

Partial solar eclipse002

การเกิดสุริยุปราคาบางส่วนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

pr20191204 01 03