Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขันฟุตซอล 16 ปีชาย รอบ 8 ทีม นครระยองเกมส์

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562
" นครระยองเกมส์ " ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2562 รายการฟุตซอล รุ่น 16 ปีชาย รอบ 8 ทีม อบจ.อุบลราชธานี VS อบจ.แพร่ ผลการแข่งขัน อบจ.อุบลราชธานีชนะ 8 – 0 เข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

S 34226196
S 34226198
S 34226199