Get Adobe Flash player

วิชาความเป็นเลิศอาหารไทย 

ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ในวันที่ 11 ธนวาคม 2562 โดยคุณครูนันท์นภัส  กุลสุข

(เมนูน้ำพริกปลาร้าปลาแห้ง)

 01
02
03