Get Adobe Flash player

 

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่ง ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนนาคำวิทยา

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28