Get Adobe Flash player

 นายวรรณดี สิงห์สาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มอบเงินและกระติกน้ำงานฌาปนกิจศพคุณแม่สุพรรณ สิงห์สาย
ให้กับทางโรงเรียนนาคำวิทยา
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

01