Get Adobe Flash player

 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ประดิษฐ์ นันทะสาร ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านกีฬา ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีท่าน ผอ.จรูญ ทองไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการด้านกีฬาของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44 45
46 47